+4526211211
PARABOL

Det er ulovligt at opsætte parabol uden forudgående ansøgning til FAB., og den gives kun, hvis et ønsket program ikke kan leveres via YouSee som leverer signal til hele afdelingen.

Man skal i så fald ansøge skriftligt til FAB med begrundelse i hvilke/hvilket program der ikke kan leveres af YouSee, og hvis tilladelse gives, skal parabolen placeres på sokkel og nedtages v flytning for egen regning, efter anvisning af ejendomsmester. (Rækkehusbeboere efter aftale m ejendomsmester).