+4526211211
AFFALD

Affald skal smides i de opsatte "molokker", og man skal anvende de sorte affaldsposer der udleveres gratis hos ejendomsmesteren (papiraffald skal i molok v. siden af).

Der er på monteret en lille beholder til batterier på siden af molokkeren.
En større container til pap er opsat ved vaskeriet hvortil man bruger den nøgle der udleveres v. indflytning.
Det er ikke tilladt at sætte sække, møbler osv i området.
Hvert halve år, hhv. maj og september opsættes 2 containere til større affald.

Den store container der står v. Monbergsvej-blokken er KUN til ejendomsmesters brug. Beboere må ikke stille affald/pap/møbler osv. ved containeren.