+4526211211
DØRTELEFONER

Der er installeret DØRTELEFONER i alle 25 opgange.Det betyder at beboerne v indflytning får udleveret en brik til at låse sig ind med.